sâmbătă, 7 februarie 2009

Pentru început, câteva gânduri...

"Arta e muncă ajunsă la libertate și fericire." (Tudor Vianu)

Despre artă

Atât la români, cât și la alte popoare, obiectele de artă populară nu sunt doar utile, ci au și o inestimabilă valoare estetică. Astfel, ornamentația obiectelor de artă populară arată tocmai specificul artistic și cultural al unui popor, ceea ce contribuie la cunoașterea istoriei culturii și artei, cât și la dezvoltarea acesteia. Alături de folclorul literar, de muzica populară, de graiul specific, ornamentica populară ocupă un loc însemnat în cadrul artei plastice populare. Prin aceasta se arată multiplele căi de evoluție pe plan material și spiritual, cât și în modul de exprimare artistică a unui popor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu