duminică, 8 februarie 2009

Slide 6 - Feronerie artistică. Prelucrarea artistică a fierului. Combinații artistice lemn-metal

Pomul vieţii

Pomul vieţii

Pomul vieţii

Sfeşnic

Suport lumânare

Suport lumânare

Suport lumânare

 

Suport lumânare

Suport lumânare

 
Suport lumânare

 

Suport lumânarePomul vieţii sau Arborele cosmic este un simbol religios universal şi creştin, a cărui origine se pierde in negura timpului. Avându-şi rădăcinile înfipte în pământ şi crengile înălţate spre cer, arborele este socotit ca un simbol al raporturilor ce se stabilesc între pământ şi cer. Simbolistica pomului vieţii:
o Trunchiul simbolizează anul.
o Din trunchi răsar douăsprezece ramuri ce reprezintă lunile anului.
o Fiecare ramură este compusă din 4 rămurele ce reprezintă săptămânile lunii.
o Pe fiecare dintre cele 4 rămurele se găsesc câte 7 crenguţe mici ce reprezintă zilele săptămânii.


-----
Artistic processing of iron; Artistic combinations wood - metal

The Tree of life or the Cosmic tree is a religious universal and Christian symbol, which has a very old origine. It has the roots thrusted into the earth and the branches raised up to the sky; this is why it is a symbol of the relations between the earth and the sky. The Tree of Life symbolizes:
- The trunk symbolizes the year.
- The trunk has twelve branches which represent the months of the year.
- Each branch has 4 smaller branches which represent the weeks of each month.
- Each of these small branches has 7 other little branches which represent the days of the week.


-----

L'usinage artistique du fer; Combinaisons artistique bois-métal

L'Arbre fruitier de la vie ou l'Arbre cosmique est un symbole religieux universel et Chrétien, dont l'origine est très ancienne. En ayant les racines plantées dans la terre et les branches haussées vers le ciel, l'arbre est considéré comme un symbole des rapports entre la terre et le ciel. L'Arbre fruitier de la vie symbolise:
- Le tronc de l'arbre symbolise l'ann
ée.
- Le tronc a douze rameaux qui repr
ésentent les mois de l'année.
- Chaque rameau est compos
é par 4 petits rameaux qui représentent les semaines du mois.
- Sur chaque de ces petits rameaux il y a 7 petits branches qui repr
ésentent les jours de la semaine.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu